Nominacija manifestacije “Proljetni uranak – Čimburijada“ na listu nematerijalne kulturne baštine BiH

Prema podacima Federalnog hidrometereološkog zavoda proljeće ove godine dolazi 20. marta 2023 u 22 sata i 22 minute.

Prvog dana proljeća, tzv. proljetna ravnodnevnica, koja obično pada oko 21. marta, dan i noć traju približno 12 sati.

Taj dan se u Zenici obilježava tradicionalnom Čimburijadom. Kada pitate Zeničane od kada se prvi dan proljeća obilježava ćimburom i okupljanjem prijatelja i rodbine na obalama rijeke Bosne u gradu, na izletištima, pa i u avlijama u i oko Zenice odgovor je oduvijek ili od kada pamtimo za sebe.

Sa ciljem da o ovoj manifestaciji čuju mišljenja i prijedloge za dalje očuvanje tradicije, Forum građana Zenice je organizovao Okrugli sto na temu “Nominacija manifestacije “Proljetni uranak – Čimburijada“ na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine u prostorijama Muzeja Grada Zenice.

Ideja da Ćimburijada bude uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine nije od juče.

Ozbiljno smo radili na ovome poslu već godinu dana. Radili smo na prikupljanju pouzdanih izvora, pisanih materijala, foto, audio, video zapisa, kazivanja aktera Čimburijade kao i priloga koji su bili u elektronskim, printanim medijima i društvenim mrežama. Napravili smo jednu solidnu osnovu da možemo evo i sa današnjeg naučnog skupa, da tako kažem, na kojem ćemo sagledati aspekt proljetnog uranka, zeničke Čimburijade sa historijskog, sociološkog, etnografskog, kulturološkog aspekta što je jedan neophodan prilog u dokumentima koje treba priložiti Federalnom ministartsvu za kulturu i sport, odsjek kulturno historijsko nasljeđe za uvrštavanje Čimburijade na listu nematerijalne kulturne baštine”, rekao nam je Faruk Kadrić, predsjednik Foruma građana Zenice, organizator Okruglog stola.

Prema podacima Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m Bosne i Hercegovine očuvanje nematerijalne kulturne baštine se provodi pod okriljem Konvencije iz 2003. godine o očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Nematerijalna kulturna baština je definisana kao: prakse, prijedlozi, izrazi, vještine kao i svi povezani instrumenti, objekti, vještački proizvodi i kulturni prostori koje zajednice, grupe a u nekim slučajevima i pojedinci priznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine 16. jula 2008. godine.

Šta bi značilo za Grad Zenicu uvrštavanje Čimburijade na listu nematerijalne kulturne baštine govori direktor muzeja Grada Zenica, Adnadin Jašarević: “Veoma je značajno za Zenicu da Čimburijada, koja je u biti nešto što predstavlja naš grad u najboljem svjetlu i čini ga prepoznatljivim, stvar je imidža, bude prihvaćena od UNESCO-a i zaštićena kao nematerijalna baština, svjetska nematerijalna baština, ne samo bosanskohercegovačka.  Zašto, jer ovdje je riječ o običaju koji traje stotinu i više godina, koji će trajati i u budućnosti, a to je ono što UNESCO podržava. Oni podržavaju živu baštinu, nešto u šta građani na određenom području ulažu, održavaju je, posvećuju pažnju”.

Obaveza svake zemlje potpisnice Konvencije je da u cilju očuvanja nematerijalne kulturne baštine na njenoj teritoriji, vodi jedan ili više inventara elemenata nematerijalne baštine. Nadležna ministarstva u Federaciji BiH i Republici Srpskoj vode otvorene preliminarne liste namaterijalne kulturne baštine, koje zajedno čine Preliminarnu otvorenu listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Hoće li i zenička čimburijada, pored običaja potkivanja jaja u Kreševu, Sevdalinke, Gange, skokova sa starog mosta u Mostaru, Derventskog vašara i 37 drugih običaja i događaja na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine ostaje da se vidi.

Preliminarnu listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine pogledajte na linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=15125 . (T.B.)