Saopćenje: Sportski klubovi nastavljaju sa aktivnostima kao i do sada

Danas je gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović pozvao Upravu Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, zbog pisma koje je Javno preduzeće uputilo na adrese sportskih klubova i sportista pojedinaca.

U sadržaju pisma se između ostalog navodi, da su sportski klubovi i pojedinci od ponedjeljka 27. februara obavezni plaćati usluge prema važećem Cjenovniku, a što je Grad sufinansirao u proteklom periodu.

Dosadašnja praksa se zasnivala na razumijevanju i uspješnoj komunikaciji između nadležne gradske Službe i Javnog preduzeća u vezi pitanja sufinansiranja usluga trenažnog procesa, takmičenja i manifestacija, dok traje proces Javnog poziva za raspodjelu sredstava sa transfera za sport. Međutim, ove godine to nije slučaj.

Iz Javnog preduzeća kažu da nisu dobili jasne garancije od nadležne Službe, kao svake godine, da će se nakon provedene procedure Javnog poziva, osigurati sredstva, koja će pokriti troškove treninga, utakmica i drugih manifestacija sportskih kolektiva u objektima i terenima kojima upravlja Javno preduzeće.

Iz preduzeća ističu da moraju poslovati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, te da ukoliko nemaju garanciju za finansiranje, ne mogu udovoljiti zahtjevima klubova.

S tim u vezi, Gradonačelnik je danas kazao da nije bio upoznat sa pismom upućenim klubovima, niti sa nesporazumom između nadležne Službe i Javnog preduzeća, te je kazao da će se nastaviti dosadašnja praksa finansiranja treninga, takmičenja i manifestacija sportskih kolektiva i sportista pojedinaca. Komisija za sport će se ubrzo sastati, odrediti obim i prioritete finansiranja.

Nesporazum u komunikaciji između nadležne gradske Službe i Javnog preduzeća ogleda se zbog kašnjenja Javnog poziva za dodjelu sredstava za sport, a što nije bilo moguće objaviti prije nego se steknu svi administrativni uslovi za objavu.

Gradonačelnik Kasumović je potvrdio da će Javni poziv biti objavljen već početkom naredne sedmice, te da klubovi i pojedinci nastavljaju svoje sportske aktivnosti, kao do sada.