Press konferencija Vlade ZDK: Ukupan dug u budžetu ZDK skoro 500 miliona KM

Ukupan dug u budžetu Zeničko-dobojskog kantona na dan 30. decembar 2022. godine iznosio je 493.724.959,57 KM, saopćeno je ovo danas na press konferenciji koju su održale Amra Mehmedić, premijerka Vlade ZDK i Dženana Čišija, ministrica finansija u Vladi.

Na isti dan kratkoročne obaveze u budžetu iznosile su 53.459.851,76. Unutrašnji dug je iznosio 37.737.059,84, vanjski 40.432.252,25, dok je dug po ostalim zaduženjima u koji ulaze sudske presude bio 288.065.664,72 KM. Ukupna kreditna zaduženja su iznosila 78.169.312,09.

“Ove godine 77 procenata budžeta je već unaprijed potrošeno i rezervisano. Mi ćemo se odnositi domaćinski prema budžetu, uredno servisirati obaveze i naravno isplaćivati plate, nakande i sva socijalna davanja koja su ugovorena i to će se redovno izmirivati”, kazala je Amra Mehmedić, premijerka Vlade ZDK i dodala kako je dug koji je danas prezentovan tu i koji treba vratiti u narednom periodu tako da nema tu bojazni da neće biti u prilici da servisiraju sve obaveze.

Budžet za 2023. godinu Vlada će uputiti u Skupštinsku proceduru u toku ove ili naredne sedmice, a Nacrtom su planirana sredstva u iznosu od oko 530 miliona maraka. Iz budžeta se trenutno finansira 8.600 budžetskih korisnika.   (N.G.)