Obavijest o ažuriranju dokumentacije za korisnike porodične i lične invalidnine i nosioce najvećih ratnih priznanja i odlikovanja

Služba za boračko – invalidsku zaštitu Grada Zenica obavještava korisnike porodične i lične invalidnine, kao i nosioce najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, da su u skladu sa aktom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata broj: 04-14-2859/2017. „Procedura i identifikacija korisnika“ i u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine FBiH 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), dužni izvršiti proceduru identifikacije u vremenskom periodu od 13.02.2023. do 28.02.2023. godine.

Postupak je neophodno izvršiti radi kontinuiteta isplate.

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju, isplata sredstava bit će obustavljena. Izjava o identifikaciji se preuzima na info pultu na ulazu u Službi za
boračko-invalidsku zaštitu Grada Zenica, a kompletirana i ovjerena dostavlja se u kancelarije broj 6. i 9. Službe za boračko – invalidsku zaštitu Grada Zenica.