Centar za socijalni rad Zenica – U martu isplata za prvu grupu korisnika prava na dječiji dodatak

Prva grupa korisnika prava na dječiji dodatak u Zenici, po novom Zakonu o materijalnoj podršci porodicama sa djecom FBiH, uplatu sredstava može očekivati u martu tekuće godine potvrdio je direktor Centra za socijalni rad, Muamer Mehić.

Pri tom podsjeća da je primjena Zakona počela 10. oktobra 2022. godine, te da je u prvoj sedmici u Centru za socijalni rad Zenica zaprimljeno 1.000 zahtjeva, a do kraja godine zaprimljeno je ukupno 4.078 zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

U međuvremenu je došlo do određenih problema, koji su usporili cjelokupnu aktivnost.

„Bilo je predviđeno da se sva dokumentacija prikuplja službenim putem, ali smo, radi ubrzanja procesa zatražili od građana da sami prikupe određenu dokumentaciju, koju mogu da prikupe“, ističe Mehić.

Centar za socijalni rad Zenica nakon što objedini svu potrebnu dokumentaciju i izvrši sortiranje izdaje rješenja i ona se posljednjeg dana u mjesecu šalju u resorno federalno ministarstvo.

Direktor Mehić podsjeća da je isplata moguća tek nakon što rješenja postanu pravosnažna. Nada se da će cijeli proces u narednom periodu biti ubrzan, pri čemu bi oko 2.000 zahtjeva iz oktobra trebalo biti kompletirano.

To, na primjer, znači ako je nekome izdato rješenje 20. januara, a ono će postati pravosnažno 5. ili 6. februara.(Š.Babić)