Inicijativa Almira Babajića o dopuni Odluke kojom će se osigurati priključna petlja u Nemili na koridoru Vc

Zastupnik u Domu naroda Parlamenta FBiH, Almir Babajić, najavio je podnošenje inicijative za uvrštavanje tačke dnevnog reda  Prijedlog “Odluke o doupni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine  AUTOCESTA NA KORIDORU Vc, za period od 20 godina” na sljedećoj sjednici oba Doma. Inicijativu prenosimo u cjelosti:

“U okvirima Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH (član 10.,12.,13. i 203.) upućijem Vam inicijativu (iako se u suštini radi o urgenciji) da već na narednim sjednicama oba Doma uvrstite tačku dnevnog reda Prijedlog “Odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “AUTOCESTA NA KORIDORU Vc”,  za period od 20 godina.

Obrazloženje:

Vlade FBiH je svojim aktom broj: 03-02-717/2022 predložila je da se po hitnom postupku razmatra gore navedeni prijedlog Odluke u oba Doma Parlamenta FBiH. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je Odluku usvojio na sjednici održanoj 28.06.2022. godine za razliku od Doma naroda Parlamenta FBiH koji je istu ramatrao na sjednici održanoj 28.07.2022. godine i istu nije usvojio jer nije dobila potrebnu većinu glasova.

Vlada FBiH je Odluku u međuvremenu usaglasila i identično poslala u proceduru u oba Doma.

Molbu za urgenciju usvajanja gore navedene Odluke smo dobili i od Savjeta mjesne zajednice Nemila zbog izgradnje priključne petlje na Autocestu na Koridoru Vc. Izgradnja priključne petlje u MZ Nemila direktno zavisi od usvajanja ove Odluke. Nažalost, propust je napravljen u prošlosti prilikom planiranja i projektovanja i ovo je prilika da tu grešku ispravimo. Podsjetit ću Vas ili upoznati sa činjenicom da se radi o području na kojem živi više od 10.000 građana Zenice  koji bi u slučaju da stanje ostane nepromjenjeno bili uskraćeni za bržu saobraćajnu povezanost. Izgradnja priključne petlje u Nemili bi svakako dovela do rasterećenja saobraćaja na lokalnim i regionalnim cestama na području Grada Zenica.

Iskreno se nadam da ćete uvažiti moju inicijativu/urgenciju i da ćemo već na sljedećoj sjednici oba Doma  razmatrati i usvojiti Odluku kako bi omogućili realizaciju ovog ali ostalih projekata na Koridoru Vc koji su od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine”, navodi se u inicijativi.