Arcelor Mittal: Uzrok incidenta oštećenje podzemnog zida šahta DHD sistema, koji je spojen na kanalizacionu mrežu

ArcelorMittal tvrdi da je uzrok incidenta, odnosno crvena boja rijeke Bosne od prije dva dana, oštećenje podzemnog zida šahta DHD Sistema, koji je spojen na kanalizacionu mrežu.

U saopštenju za javnost objašnjavaju da je “Nakon jučerašnje detaljne istrage, ustanovljeno da je došlo do probijanja zida podzemnog šahta, vrlo moguće usljed geoloških pomjeranja tla. Naime, primjetna je nestabilnost tla na području gdje se nalazi DHD sistem, kao i još nekoliko objekata, što je moglo dovesti do pomjeranja i oštećenje zida šahta”.

U nastavku saopštenja za javnost za crvenu boju rijeke Bosne iz ArcelorMittala objašnjavaju da je “Riječ o vizualnom efektu za koji nije utvrđeno da je uzrokovao štetan utjecaj po okoliš. Crvena zamuljena voda testirana je u našoj laboratoriji i ustanovljeno je da sadrži uglavnom željeznu prašinu i krečnjak. Dakle, sastoji se od tvari koje se inače nalaze u tlu. Čekamo rezultate analize iz Agencije za vodno područje rijeke Save, ali potvrda inspektora da nije bilo mrtve ribe potvrđuje naše razumijevanje”.

Na kraju saopštenja iz kompanije ArcelorMittal tvrde da “Crvena zamuljena voda nije naštetila biljnom i životinjskom svijetu u rijeci Bosni”. (T.B.)