Zenica: Seminar o temi “Zdravo porodico”

Seminar o temi “Zdravo porodico” održan je danas u Zenici. Organizatori Savjetovalište za brak i porodicu, Međureligijsko vijeće, Rijaset Islamske zajednice uz podršku World visiona i Unicefa akcenat su stavili na pandemiju Covid 19 i sve štetne posljedice koje je donijela pandemija.

Tokom seminara predavači su zajedno sa učesnicima diskutovali o utjecaju pandemije na porodicu i unutarporodične odnose, te su pokušali dati neke odgovore sa teološkog i medicinskog aspekta kada je riječ o zdravlju porodice.

“Nama je cilj ispred Odjela za brak i porodicu Rijaseta da ovu temu aktueliziramo, ona je uvijek aktuelna, ali je mi ponovo aktueliziramo na ovim seminarima kad razgovaramo o različitim temama sve u cilju podrške porodici. Ovdje je glavni cilj da razgovaramo o posljedicama pandemije na porodicu i unutarporodične odnose i da ta pitanja razložimo sa teološkog aspekta i sa medicinskog aspekta da dobijemo konkretne instrukcije kako im pmoći u današnje vrijeme s obzirom da smo i dalje u izazovu, ne znamo kako će se razvijati ovaj process sa pandemijom i nadam se da ćemo odgovoriti na ta pitanja”, kaže doktorica Safija Malkić – voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta IZ u BiH.

Međureligijsko vijeće od pojave pandemije radi sa crkvama i vjerskim zajednica po pitanju odnosa u porodicama. Rađena su različita istraživanja koja su potvrdila da je došlo do povećanog broja nasilja u porodicama nakon pojave pandemije.

“Nakon istraživanja, razgovarali smo sa vjerskim službenicima da vidimo koliko ljudi imaju povjerenja u vjerske službenike i koliko im se ljudi obraćaju u određenim problemima i povezivanje tog nekog teološkog i zdravstvenog, odnosno psihološko-pedagoškog aspekta je vrlo važno u našem društvu da se sve institucije povezuju i da se pomogne vjerskim službenicima kako da pomognu žrtvama nasilja. U narednom period pripremamo projekat borbe protiv nasilja nad djecom, ali i žrtvama koje su pretrpjele bilo kakvo nasilje”, kaže Helena Martinović, stručna savjetnica u Međureligijskom vijeću BiH.

“U ovom projektu Islamska zajednica nudi pored odgovora koje je dala u vrijeme korone, a to znači da se slijede upute svih kriznih štabova, institucija, dakle, daje odgovore i na ovaj način, raditi na terenu sa ženama, sa porodicom i sa vjerskim službenicima, porazgovarati o nekim zatomljenim temama koje su potisnute i koje nisu imali priliku podjeliti, kao i pojava u porodicama o kojima nisu možda imali priliku porazgovarati. Tako da i na ovaj način Islamska zajednica pokušava da daje neke odgovore”, naglašava doktorica Melika Arifhodžić koordinatorica projekta. (N.G.)