U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: gornjeg dijela sliva rijeke Drine, sliva rijeke Željeznice, slivova Korane i Gline u BiH, gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te slivova rijeke Une i Sane.

Stanje vodostaja rijeka na području Zeničko-dobojskog kantona trenutno nije zabrinjavajuće ali se visina vode prati iz sata u sat.

 “Trenutno na području ZDK rijeke su u svojim koritima i mi ne očekujemo izlijevanje rijeka iz korita, naročito kada su u pitanju rijeke prve i druge kategorije, rijeke Bosna, Usora, Krivaja i Gostović tako da u tom dijelu može doći do mjestimičnog izlijevanja bez velikih šteta. Ono što možemo očekivati u još ova dva dana je, eventualno ako bi bilo većih pljuskova, da nam oborinske vode na pojedinim mjestima naprave problem”, rekao je za Zenicainfo Džavid Aličić, načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK.

Na osnovu meteorološke prognoze izdate od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, nakon sagledavanja svih podataka i rezultata hidrološko-hidrauličkih simulacija Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o vanrednom hidrološkom stanju u kojem se prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u Bosni i Hercegovini te na slivu Fojničke rijeke.

Trenutno obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja Agencije za vodno područje rijeke Save odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica. (T.B.)