Politehnički fakultet UNZE: Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji

U Zenici je danas potpisan memorandum o poslovnoj saradnji između  Politehničkog fakulteta zeničkog Univerziteta, Asocijacije poslovnih servis lidera (ABSL) i kompanije Transcom, koja je jedna od članica ove Asocijacije.

“Očekujemo da rezultat ove saradnje bude organizacija studentske prakse za naše studente, prilagođavanje nastavnih planova i programa potrebama privrede, te razvoj potrebnih dodatnih poslovnih vještina kao dopune formalnom obrazovnaju”, ističe profesor doktor Samir Lemeš, dekan Politehničkog fakulteta u Zenici.

“Mi kroz pokrenutu inicijativu nastojimo uspostaviti aktivne saradnje u smislu razmjene znanja, pozitivnih praksi i predstavljanja naše industrije zbog generiranja novih talenata u industriju globalnih poslovnih servisa, koja je na našem tržištu prilično nova, iako već preko 20 godina pojedine kompanije uspješno posluju sa izvoznim uslugama na ino tržištima”, navodi Adi Softić menadžer za odnose sa članicama Asocijacije poslovnih servis lidera.

Po njegovim riječima danas u Zenici im je bio cilj promovisati ovu industriju i sve poslovne prilike, koje mladi ljudi mogu dobiti u BiH, a koje su veoma konkurentne sa evropskim karijernim putevima, zbog čega je nakon potpisivanja memoranduma o poslovnoj saradnji, za studente Politehničkog fakulteta održano i predavanje „Globalni poslovni servisi“. (V.J.)