Upozorenje Službe civilne zaštite

Obzirom da se prema prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, po dostavljenoj obavijesti br. 03/2023 od 16.01.2023.godine, kao i drugih relevantnih institucija koje se bave vremenskim prognozama, u periodu od 16.01.2023.god. do 20.01.2023. god. na području cijele Bosne i Hercegovine očekuju obilnije kišne padavine praćene jakim udarima vjetra, koje mogu prouzrokovati bujične poplave i poplave u urbanim sredinama, Služba civilne zaštite Grada Zenica preporučuju svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i jake udare vjetra).

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se građani Grada Zenice, a naročito građanstvo na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumijevalo prevashodno izmještanje svih vrijednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, a kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite života i materijalnih dobara na području Grada Zenica.

Napominjemo građanstvo i sva pravna lica, da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Operativni centar Službe Civilne zaštite Grada Zenica pozivom na broj telefona 032-447-731, 123 – (vatrogasci), 122 – (policija).