Gradsko vijeće usvojilo Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Gradsko vijeće Zenica tokom prvog dijela današnjeg zasijedanja većinom glasova prihvatilo je Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, kao i Nact Odluke o njegovom izvršavanju.

“Ukupno prihodi i primici planirani ovim Nacrtom budžeta iznose 84.650.107 KM i za 29% veći su od ukupnih planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za prošlu godinu, a njihovu strukturu čine: prihodi i primici Grada u iznosu od 67.728.127 KM, kao i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti namjenske doznake u iznosu od 16.921.980 KM”, navela je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika Grada Zenica za finansije.

“Ovo je optimistički budžet i duplo je veći od onog kada sam preuzeo upravu nad Gradom, a slijedi javna rasprava u roku od 10 dana i pozivamo sve zainteresovane da se uključe sa svojim prijedlozima u ovu raspravu”, naglasio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Grada Zenica.

Protiv predloženog Nacrta gradskog budžeta za tekuću godinu glasali su vijećnici SDA, smatrajući da je on nerealan. (V.J.)