Mreža za izgradnju mira prezentirala petogodišnji projekat „Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama“

Mreža za izgradnju mira, u partnerstvu sa USAID-om, podržava lokalne resursne organizacije, mobiliše resurse i unaprijeđuje saradnju sa lokalnim vlastima, biznisima i javnošću u rješavanju izazova u razvoju zajednica.

Tim povodom je danas u Američkom kutku u Zenici prezentiran projekat „Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA)“  zainteresiranim lokalnim organizacijama.

Svrha ovog projekta je jačanje uloge lokalnih resursnih organizacija u razvoju lokalnih zajednica povećanjem efikasnosti organizacija i saradnje između LRO i filantropije u lokalnim zajednicama.

“Projekat je počeo u oktobru prošle godine i trajaće do 2025. godine u sklopu čega ćemo dodjeliti grantove, odnosno bespovratna sredstva organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje će raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih organizacija i lokalnih neformalnih grupa građana koje će raditi na rješavanju problema u svojoj lokalnoj zajednici”, izjavila je za Zenicainfo Dajana Ćelebić, programska menadžerica Mreže za izgradnju mira BiH.

U sklopu ovog projekta, Mreža za izgradnju mira će distribuirati deset institucionalnih i operativnih grantove lokalnim resursnim organizacijama – LRO – ima širom Bosne i Hercegovine. Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga lokalnih resursnih orgniazacija Mreža za izgradnju mira će objaviti u januaru 2023. godine.

Snaga Lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH želimo razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Web platforma Snaga Lokalnog omogućava razmjenu informacija između svih aktera, te mapira odnose i uticaje unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija, kao i poslovnog sektora za lokalne inicijative u BiH. Partnerske organizacije na projektu su, Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik, bavit će se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i razvoju filantropije u zajednici, a USAID je u projekat Snaga lokalnog uložio ukupno 12 miliona dolara. Više informacija na linku: https://snagalokalnog.ba/o-projektu/o-snaga-lokalnog/ 

(T.B.)