Blagi porast broja nezaposlenih na kraju 2022. u odnosu na prethodnu godinu

“Na kraju 2022. godine prema našoj evidenciji na prostoru Grada Zenica bilo je 17.572 nezaposlene osobe i poredeći sa podacima zabilježenim krajem 2021. godine, kada je bilo 17.395 nezaposlenih, taj broj je blago porastao za 179 nezaposlenih osoba”, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada Grada Zenica.

U strukturi nezaposlenih krajem prošle godine najviše je bilo osoba sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena, njih 35,7 posto, potom sa nižom spremom i bez kvalifikacija 29,4 posto, onda slijede nezaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom četvrtog stepena, kojih je bilo 27,8 posto, dok je među nezaposlenima  na prostoru Grada Zenica najmanje bilo osoba sa višom i visokom stručnom spremom, njih 7,1 posto.

Zdravstveno osiguranje putem Službe na zeničkom Birou rada ostvaruje 15.926 osoba, a 815 osoba koristi novčanu naknadu.

“Sumirajući ove podatke napomenuo bih i da su tokom prošle godine izuzetno bili traženi javni pozivi za zapošljavanje i samozapošljavanje, te je u 2022. godini programima samozapošljavanja zaposlena 131 osoba, a putem programa zapošljavanja kod poznatog poslodavca posao je našla 521 osoba”, navodi Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada Grada Zenica. (V.J.)