KUD “Putovići” organizovalo tradicionalnu novogodišnju planinarsku transferzalu

Kulturno umjetničko društvo „Putovići“ organizovalo je danas tradiocionalnu novogodišnju planinarsku transferzalu.

“Transefrzala je osnovana u organizaciji Planinarskog društva „Željezara“ Zenica 1983. godine i od tada se organizovala 02. januara i 25. maja svake godine, a nosila je ime Mjesne zajednice 25. maj, da bi zamrla 2010. godine”, navodi Elmin Šabanović, predsjednik KUD-a „Putovići“.

Ovo Društvo je i došlo na ideju da vrati raniju tradiciju i ponovo pokrene ovu transferzalu.

“Prošle godine je bilo oko 60, a već ove oko 130 učesnika i među njima je najstariji planinar sa 77, a najmlađi sa 6 godina”, kaže predsjednik KUD-a „Putovići“, navodeći da je transferzala krenula jutros iz Putovića ka Grašnici, zatim na Brdo, pa na Lovačku kuću u Putoviće, gdje se vraćaju oko 15 sati danas. (V.J.)