U trećem kvartalu broj nezaposlenih smanjen za 5,7 odsto

U BiH je u trećem kvartalu radnu snagu činilo 1,366 miliona osoba od kojih je 1,163 miliona ili 85,2 odsto zaposlenih i 203.000 ili 14,8 odsto nezaposlenih, podaci su sprovedene ankete o radnoj snazi u BiH.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,8 odsto, a broj nezaposlenih se smanjio za 5,7 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U trećem kvartalu od ukupnog broja nezaposlenih lica njih 50.000 ili 24,8 odsto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 37.000 ili 18,2 odsto tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine, dok je broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio 115.000 ili 57 odsto.

Prema podacima iz ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu, 846.000 ili 61,9 odsto su muškarci, a 520.000 ili 38,1 odsto su žene.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 744.000 ili 63,9 odsto su muškarci, a 420.000 ili 36,1 odsto žene, a od ukupnog broja nezaposlenih, 102.000 ili 50,4 odsto su muškarci, a 101.000 ili 49,6 odsto su žene.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 66 odsto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,1 odsto onima od 50 do 64 godine, 7,9 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,1 odsto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 66,7 odsto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 odsto onima od 50 do 64 godine, 5,9 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 odsto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 61,9 odsto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,2 odsto grupi od 15 do 24 godine, 18,4 odsto starosnoj grupi od 50 do 64 godine i 0,4 odsto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69,3 odsto, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,1 odsto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,7 odsto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,5 odsto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,1 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,5 odsto.

Obrazovna struktura nezaposlenih lica pokazuje da 68,2 odsto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,5 odsto, te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4 odsto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih lica u uslužnim djelatnostima – 59,1 odsto, zatim u industriji i građevinarstvu 33,4 odsto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,5 odsto.

Anketa je sprovedena na uzorku koji je u trećem kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

S ciljem usklađivanja sa EU regulativama i zahtjevima Evrostata, od 2020. godine se sprovodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim grupama i polu.

Vijesti.ba