Obavijest nezaposlenim demobilisanim borcima

Obavještavaju se nezaposleni demobilisani borci, do 57 godina starosti, kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, da su u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi Zeničko-dobojskog kantona od 01.12.2022. godine do 31.12.2022. godine dužni izvršiti ažuriranje dokumentacije radi kontinuiteta isplate.

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava iste. Obrazac  za ažuriranje  preuzima se na Info pultu Grada Zenica, a dokumentacija se dostavlja lično u kancelariju broj 5 Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Obavijest o potrebnim dokumentima možete preuzeti ovdje.