„KnjiŽenstvo BiH“, žensko književno stvaralaštvo koje je bačeno u zaborav

“KnjiŽenstvo BiH” naziv je izložbe koja je održana danas na Filozofskom fakultetu UNZE, u organizaciji Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta Zenica, a u sklopu globalne akcije 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja.

Na postavci je predstavljeno 20 književnica, koje su dale svoj doprinos bh. književnosti,  ali nepravedno zapostavljene kako u društvu, tako i kulturnom stvaralaštvu, ali i obrazovnom sistemu.

 „Nama je bilo izuzetno važno da se glas žena na ovaj način čuje i da se oda počast na neki način ženama koje su utabale put na neki način i nama studenticama ,  koje će sutra biti književnice i profesorice.  Jasno i glasno poručujemo svijetu da se i naš rad i djelovanje mora uvažavati“, kazala je Elma Mujić, predsjednica Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta UNZE.

Istaknuto je da mi stoljećima živimo u patrijarhalnoj stvarnosti koja je od samoga početka forsirala muški diskurs, a muška kritika odlučivala hoće li tekstovi žena ugledati svjetlo dana. „Do početka novog stoljeća muška kritika i muška razmišljanja o ženama i njihovom stvaralaštvu odlučuju da li su žene dovoljno vrijedne da se pojave u javnosti i da li su njihova  djela vrijedna da se pojave u školskim lektirama i da postanu dio bh. historije i sadašnjeg vremena“, naglašava Edisa Gazetić, vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu UNZE.

Također, profesorica Gazetić ukazuje da književnice koje se pojavljuju na kraju 19. i početkom 20. stoljeća ni tada nisu bile cijenjene i dovoljno promovirane, što je slučaj i danas, jer školski udžbenici, kurikulumi i školske lektire širom BiH nemaju dovoljno autorica i dijametralno suprotnog diskursa od onoga muškog.

Podsjetit ćemo i na činjenicu da ne postoji niti jedna novčanica KM sa likom žene u našoj državi.  Na njima su tek likovi poznatih i uspješnih muškaraca, ali za žene na papirnom bh. novcu, barem za sada, nema mjesta. Razloge naša sagovornica vidi u nedovoljnoj feminističkoj osviještenosti na kraju i samih žena koje su na takvim položajima u državi da bi svojim glasom mogle nešto i promijeniti.  (M.H.)