Tribina Foruma građana Zenice u povodu 30. godišnjice

“Govor-razgovor-dogovor – Društveno okupljanje i povezivanje ” bila je tema tribine, koju je večeras u Zenici organizovalo Udruženje Forum građana Zenica u sklopu obilježavanja 30-te godišnjice svog rada.

O ovoj temi govorili su profesor doktor Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, profesor doktor Samir Lemeš sa Politehničkog fakulteta u Zenici, zatim docent doktor Mirza Džananović sa zeničkog Filozofskog fakulteta, te Velida Kulenović, novinarka Radio FBiH.

“Osnovna teza, kojom smo se vodili pri organizaciji ovog događaja, jeste da u Zenici zapravo nedostaje ovakvih aktivnosti, odnosno određenog usmjerenog sistemskog okupljanja i dijaloga o svim aktuelnim pitanjima građana ovog grada, vezanim za kvalitet života, društvenu aktivnost, volonterski rad i sve ostalo što uz to ide”, navodi Muhsin Ibrahimagić, predsjednik Foruma građana Zenice, napominjući da je večerašnja tribina bila prva u nizu, koje će organizovati u sklopu ciklusa nazvanog „Krug 21“.

Time se, navode organizatori, otvara prostor za okupljanje ljudi, koji imaju šta da kažu o pojedinim temama, iz čega opet mogu proizaći određeni zaključci, koji će potom biti delegirani kantonalnim i gradskim vlastima ili pak određenim nadležnim institucijama.

“Parcitipativnom demokratijom mi možemo uticati na donosioce odluka, da nešto promijene, te da mi učestvujemo u njihovoj pripremi, donošenju i realizaciji, a cilj nam je da okupljamo, povezujemo i gradimo zeničku koheziju”, poručuje Muhsin Ibrahimagić, predsjednik Foruma građana Zenice. (V.J.)