Eko forum Zenica: Popravlja se kvalitet zraka

Prema podacima iz publikacije „Analiza zagađenosti zraka u Zenici“,koju je danas predstavio Eko forum Zenica, kvalitet zraka posljednjih godina se malo popravlja.

Publikacija je rezultat projekta „Eko HUB Zenica“ za koji je Eko forum dobio grant u okviru projekta „Misli o prirodi!“, koji provodi Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.

Analiza između ostalog obuhvata podatke o koncentracijama zagađujućih materija u zraku u Zenici za prethodnih 5 godina, sistem za monitoring kvaliteta zraka,koncentracije SO2,koncentracije prašine, kao i izvore zagađenja zraka u Zenici.

“Na nekim mjernim stanicama u Gradu došlo je do smanjenja a negdje do povećanja indeksa kvaliteta zraka,što znači da je situacija skoro ista,odnosno nema nekih velikih promjena”, ukazao je Samir Lemeš iz Upravnog odbora Eko foruma.

Tako je,na primjer, došlo do smanjenja koncentracija prašine u Tetovu u odnosu na Grad,ali je u Tetovu i dalje povećana koncentracija drugih, puno štetnijih polutanata u odnosu na limite.Takođe je i dalje znatno veći broj prekoračenja u odnosu na dozvoljeni broj dana zagađenog zraka na godišnjem nivou.

Govoreći o novoj okolinskoj dozvoli za ArcelorMittal Zenica,sa rokom važenja od 5 godina,profesor Lemeš je istakao da ona sadrži 141 projekat.

“Ono oko čega smo se najviše sporili sa resornim ministarstvom i kompanijom ArcelorMittal su mjere za smanjenje emisija prašine prilikom istiskivanja koksa na Koksari. Instistirali smo da se primijeni mjera koja se nalazi u evropskim dokumentima, pri čemo smo otkrili da se ta mjera nalazi u dokumentima kompanije iz 2017. godine a plan aktivnosti je sačinjen još 2010. godine”, naglasio je Lemeš.

Publikacija „Analiza zagađenosti zraka u Zenici“ je dostupna u digitalnoj verziji i na web stranici Eko foruma. Iz ove nevladine organizacije za četvrtak, 1. decembra najavljuju akciju „Drvo prijateljstva“, u okviru koje će biti posađeno više od 800 stabala drveća u dvanaest gradova u region. Akcija sadnje 50 novih sadnica u Zenici počinje u četvrtak u 11 sati u naselju Blatuša. (Š.B.)