Naučna konferencija povodom 140 godina od rođenja Muhameda Seida Serdarevića

Naučna konferencija povodom 140 godina rođenja Muhameda Seida Serdarevića priređena je danas na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Na temelju Tezkiretname – programa institucionalnog obilježavanja godišnjica rođenja istaknutih ličnosti, Muhamed Seid Serdarević spada u prvu kategoriju, u kojoj su uvrštene osobe koje imaju najširi i opći značaj za islam, muslimane i Islamsku zajednici (IZ) u Bosni i Hercegovini u cjelini, ličnosti kod kojih je doprinos bio integralnog karaktera.

Izlagači na ovoj konferenciji su,među ostalim, muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin Dizdarević, muftija tuzlanski dr. Vahid Fazlović, prof. dr. Nusret Isanović, hafiz dr. Elvir Duranović i drugi.

Uspješan rad konferencije poželjeli su rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr. Jusuf Duraković i ministar obrazovanja,nauke,kulture i sporta ZDK, Spahija Kozlić,a svim učesnicima,izlagačima i gostima dobrodošlicu je poželio dekan IPF-a,prof. dr. Muharem Adilović.

Muhamed Seid Serdarević rođen je u Zenici, u uglednoj porodici Serdarević, gdje je pohađao mekteb i osnovnu školu. Istovremeno uči arapski i turski jezik pred svojim ocem Abdulhamid-efendijom (1856–1912), muderrisom Sultan-Ahmedove medrese u Zenici. Svoje više i visoko obrazovanje nastavlja u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, gdje uporedo pohađa i Daru-l-muallimin, učiteljsku školu. Postavljen je za asistenta (mu’id) na šerijatsko-pravnom predmetu Multeku-l-ebhur. Tako je Muhammed Seid Serdarević, pored teoloških disciplina, koje su se izučavane u Gazi Husrev-begovoj medresi, imao priliku da temeljitije upozna i savlada pedagogiju i metode prenošenja tih nauka.

Po završetku školovanja 1904. pa do 1910. godine, obavlja dužnost muallima u Zenici, a od 1910. pa do 1913. godine uređuje sarajevski list Muallim. Odlukom Ulema-medžlisa u Sarajevu, 1913. godine biva imenovan za muderrisa Sultan-Ahmedove medrese u Zenici, čime nastavlja tradiciju svoga oca Abdulhamida i djeda Muhammeda Emina. Godine 1914. biva imenovan muftijom u Travniku, ali ne prihvata ovo imenovanje i ostaje da predaje u zeničkoj medresi do kraja života.

Umro je 26. maja 1918. godine u 36 godini života. (Š.B.)