ZENICA: Osnovna i Srednja muzička škola organizatori sastanka muzičkih pedagoga

Osnovna i Srednja muzička škola u Zenici danas su domaćini sastanka stručnih aktiva Muzičkih škola na nivou Federacije BiH.

“Zenica je danas iznova centar okupljanja muzičkih pedagoga nakon što je sjajno organizovala 24. federalno takmičenje u aprilu tekuće godine”, izjavio je Mustafa Mujbegović”, predsjednik Udruženja glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH.

Cilj sastanka u Zenici je priprema za naredno 25. federalno takmičenje muzičkih škola čiji će domaćin u aprilu naredne godine biti Bugojno.

Pedagozi iz cijele Federacije BiH danas su u Zenici da se dogovore i definišu pravila,propozicije narednog takmičenja,sastava žirija i drugih detalja,kao i problematiku instrumenata. (Š.B.)