Porodice djece sa poteškoćama u razvoju najavljuju proteste

Novousvojenim Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, populacija djece sa teškoćama u razvoju gubi pravo na dječiji dodatak, ovisno o ukupnim mjesečnim primanjima domaćinstva. Razlogom je ovo nezadovoljstva porodica djece koje gube ovo pravo, zbog čega najavljuju i proteste.

Prema riječima Selvedina Dedića, direktora zeničkog Udruženja Dlan, ove porodice su ionako izložene brojnim potrebama i rizicima, te su nerijetko i na rubu egzistencije, pa ovaj Zakon smatra diskriminirajućim.

„Roditelji djece sa poteskoćama u razvoju imaju velike probleme u smislu da su u primanja uvedena invalidnina djeteta, što je žalosno da se to smatra prihodom. To nije dovoljno ni za ono najosnovije što je potrebno ovoj djeci“, ističe Dedić, napomenuvši da je trenutni cenzus po članu porodice 40 odsto prosječne plate u FBiH, što je oko 217 KM.

Predstavnici Udruženja Dlan, predlažu ukidanje uvedenog cenzusa i ponovnih procjena invaliditeta djece, tražeći  da beneficije koje su do sada ostvarivala djeca sa poteškoćama u razvoju po kantonalnim zakonima, a koje se tiču dječijeg dodatka, ostanu na snazi.

U kabinetu Ministrice za za rad, socijalnu politiku i izbjeglice nedavno je održan i sastanak sa predstavnicima Udruženje Dlan Zenica. Od ovog Ministarstva traže rješavanje nastalog problema koji se tiče ostvarivanja prava na dječiji dodatak djece sa teškoćama u razvoju.

„U samom utvrđivanja tog Zakona na nivou FBiH, mi smo već tada na nivou Ministarstva pokrenuli neke aktivnosti za iznalaženje rješenja, da bi djeca dobila dječiji dodatak, a koja su na neki način izvedena iz zakona“, ističe ministrica Azra Sinanović.

Najavljuje da će ovo Ministarstvo u narednom periodu uložiti dodatne napore s ciljem prevazilaženja problema sa kojim se susrela ova posebno osjetljiva kategorija na način da se Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom djeci sa poteškoćama u razvoju osigura ostvarivanje prava na dječiji dodatak.  „Mi ćemo u Budžetu za 2023. planirati taj iznos, samo dok utvrdimo tačan broj djece, i na osnovu toga ćemo pripremiti sve što je potrebno kako bi se uputilo u skupštinsku proceduru same izmjene i dopune u pravcu dječijeg dodatka, čime bi ove porodica i djeca na neki način bili zadovoljni“, naglašava Sinanović.

Nezadovoljni maćehinskim odnosom države prema ovoj ranjivoj kategoriji djece, predstavnici udruženja najavljuju proteste 3. decembra pred Vladom FBiH, smatrajući da se budžeti ne mogu lomiti preko ove populacije i socijalno-ugroženih kategorija društva. (M.H.)