Kraj ljetnog računanja vremena

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o računanju vremena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/97 i 50/03), propisano da se ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata 00 min 00 sec, računati kao 2 sata 00 min 00 sec.

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da se ljetno računanje vremena završava u nedjelju, 30.10.2022. godine, pomjeranjem za jedan sat unazad, na način da će se vrijeme u 3 sata 00 min 00 sec, računati kao 2 sata 00 min 00 sec.