Sindikalna potrošačka korpa za septembar preko 2.800 KM

FOTO: biznisinfo.ba

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec septembar 2022. godine iznosi 2.852,37 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec juli 2022. iznosila je 1.122,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 543,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 39,34%. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 17,99%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

  1. Prehrana – 43,68%
  2. Stanovanje i komunalne usluge – 12,77%
  3. Higijena i održavanje zdravlja – 7,86%
  4. Obrazovanje i kultura – 9,82%
  5. Odjeća i obuća – 14,72%
  6. Prijevoz – 4,84%
  7. Održavanje domaćinstva – 6,31%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset (10) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.