Završeni radovi sanacije i asfaltiranja puta u naselju Orah Polje

U naselju Orah Polje u Mjesnoj zajednici Nemila završeni su radovi sanacije i asfaltiranja puta.

Novim asfaltom presvučena je dionica u dužini od 540 metara.

Radovi su vrijedni 49.429,22 KM sa PDV-om.

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova za izvođača je odabrana firma „Komgrad – Ze“ d.o.o. Zenica.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se putna infrastruktura na ovom području što će omogućiti i kvalitetnije odvijanje saobraćaja.