JU “Dom zdravlja” Zenica: Adaptacija ambulante porodične medicine Jalija

JU “Dom zdravlja” Zenica u kontinuitetu radi na adaptaciji poslovnog prostora, kako bi se ostvarili bolji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga za naše pacijente.

JU “Dom zdravlja” Zenica sprovela je postupak javne nabavke i na ovaj način obaviještava pacijente da će pristupiti adaptaciji Ambulante porodične medicine Jalija.

Radi sprovođenja radova na adaptaciji Ambulante porodične medicine Jalija, pacijenti koji se lječe u navedenoj Ambulanti počev od 03.10.2022. godine do završetka adaptacije, dobijat će zdravstvene usluge u Ambulanti porodične medicine Potok.

JU “Dom zdravlja” Zenica sprovela je postupak nabavke, te će u narednim danima započeti i radovi na adaptaciji Ambulante porodične medicine Travnička, o čemu će naši pacijenti biti blagovremeno obaviješteni.

dzz.ba