Okrugli sto: Jačanje učešća i prilika za povezivanje mladih

FOTO: Zenicainfo.ba

Komisija za pitanja mladih Gradskog vijeća Zenica uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas okrugli sto o perspektivama jačanja učešća i prilika za povezivanje mladih u gradu Zenici.

Komisija za pitanja mladih Gradskog vijeća Zenice danas je ujedno predstavila i svoj dosadašnji rad, ali i pregled početne analize stanja u omladinskom sektoru u našem gradu.

Rekli su da je najveći problem mladih u našem gradu i u našoj državi korupcija pa tek onda nezaposlenost. Šta mi tu možemo uraditi kao Komisija? Teško, bilo šta. Ali smo rekli da idemo raditi sa Svjetskom organizacijom rada, šta nam oni mogu doprinijeti. Pa smo tu, zahvaljujući članici Komisije, mojoj zamjenici predsjednika Zerini Čolaković, radili smo jednu povezanost sa Svjetskom organizacijom rada gdje su nam dali pola miliona konvertibilnih maraka za besplatne prekvalifikacije i dokvalifikacije i za start up biznise u iznosu od 10.000 KM“, kazao je u razgovoru za Zenicainfo.ba Kenan Alispahić, predsjednik Komisije za pitanja mladih.

Kenan Alispahić

Cilj okruglog stola jeste podržati institucionalne i druge forme organiziranja mladih u funkciji jačanja omladinskog aktivizma i prilika za njihovo međusobno povezivanje.

Čak jedan od potenciranih zaključaka ovog okruglog stola jeste da krenemo sa osnivanjem Vijeća mladih grada Zenice kao jednog krovnog tijela koje će, nažalost, ne znam šta će biti nakon mene u ovoj Komisji, međutim, da se to krovno tijelo Vijeća mladih pobrine i stara o stanju mladih u ovom gradu“, pojašnjava predsjednik Komisije za pitanja mladih Gradskog vijeća Zenice.

Komisija za pitanja mladih nastoji ekonomski osnažiti mlade kroz kreiranje start up projekata, odnosno prvog zapošljavanja a imaju i projekte besplatne prekvalifikacije ili dokvalifikacije. (A. S.)