UPFBiH: Šta poslodavci očekuju od vlasti?

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede Udruženje poslodavaca Federacije BiH pripremilo je i uputilo svim političkim strankama, koje učestvuju na predstojećim Općim izborima u našoj zemlji, dokument nazvan “Šta poslodavci očekuju od vlasti“, koji sadrži više od 30 prijedloga zakona, podzakonskih i provedbenih akata u BiH.

Ovim predlažemo rješenja, koja izvršna i zakonodavna vlast na svim nivoima trebaju usvojiti kako bismo ostvarili značajniji rast privrede, koji donosi rast svih plaća, poboljšanje standarda građana i veće prihode budžeta“, ističe Alma Zaimović, predsjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Između ostalog tu su izmjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, u sklopu kojih očekujemo pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec, zatim plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike, te mala i srednja preduzeća, ukidanje prava na PDV za fakturu, koja nije plaćena i povećanje praga za ulazak u PDV sistem“, pojašnjava predsjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Uz ovo, poslodavci očekuju i izmjene uputstava o postupku izvoza, smanjenje broja i visine svih parafiskalnih nameta, kao i iznosa cestarine, zatim formiranje ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou BiH, usvajanje zakona, koje je pripremilo naše Udruženje na nivou FBiH, a iz oblasti rada i zapošljavanja, privrede, javnih prihoda, zdravstva i obrazovanja, uređenje oblasti inspekcija i prekršaja, usklađivanje odredbi zakona, koji regulišu istu materiju na dva različita načina, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje privrednog ambijenta čime bi se automatski omogućilo i povećanje plata radnicima“, navodi Alma Zaimović, predsjednica Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH. (V. J.)