Potpisani novi kolektivni ugovori za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Potpisani su novi kolektivni ugovori za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji će vrijediti naredne dvije godine, kao i izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja.

Plata će svim zaposlenim u obrazovanju biti uvećana za dodatnih 10 posto, a uvećana je i naknada za topli obrok za sve budžetske korisnike u tom kantonu sa osam na 10,5 KM, kao i naknada za prijevoz na 250 KM. Novi kolektivni ugovori primjenjivat će se retroaktivno, od 1. septembra ove godine. Kroz spomenuta dva kolektivna ugovora plata prosvjetnim radnicima u kantonu, uvećana je u mandatu ove vlade za skoro 30 posto. (B. D.)