Rezultati Eko foruma

FOTO: Zenicainfo.ba

Na insistiranje Eko foruma Zenica mjerenja kancerogenih materija u okolini Koksare provedena su nakon deset godina. Istraživanja je proveo Institut „Kemal Kapetanović“ koji je mjerio koncentracije benzena, dok su uzorci prašine mjereni u Beogradu.

Rezultati su pokazali alarmantne količine kancerogenih materija što je dovoljan dokaz da se pokrene nečija odgovornost, ističu na današnjoj press konferenciji članovi Eko foruma Zenica.

Do sada smo imali slučajeve da Tužilaštvo odbacuje krivične prijave zbog nedostatka dokaza, da Sud u parnici presudi da znamo da zagađuje, utvrđen je osnov parnice ali ne i visina štete. Ono što mi očekujemo je da Tužilaštvo ponovo otvori istragu zato što sada imamo nove dokaze kojih ranije nije bilo, a riječ je o presudi Kantonalnog suda donesenoj 01. avgusta porodice Hasanbašić koja iako je izgubila, Sud je ipak utvrdio da postoji osnov parnice“, ističe profesor doktor Samir Lemeš, predsjednik Upravnog odbora Eko foruma Zenica.

Predmet spora bio je zahtjev za naknadu materijalne i nematerijalne štete koju su tužitelji pretrpjeli usljed prekomjernih emisija iz proizvodnog procesa tuženog. Kao dokazi korištene su okolinske dozvole, izvještaji o emisijama, kvalitetu zraka, zagađenju tla i biljaka, mjerenju buke, zapisnici o inspekcijskim nadzorima, iskazi svjedoka, te vještačenja ovlaštenih sudskih vještaka. Presudom je utvrđeno, između ostalog, da tužitelji nisu dokazali ni osnovanost zahtjeva ni visinu učinjene nematerijalne štete, ali su dokazali osnovanost zahtjeva, ali nisu dokazali visinu učinjene materijalne štete.

Očekujemo sada od advokata da pomognu građanima koji se odluče da pokrenu lične parnice za nadoknadu štete da koristeći ovu presudu i ove rezultate traže nadoknadu štete od onog koji ih zagađuje“, rečeno je između ostalog tokom današnje press konferencije koju je organizovao Eko forum povodom prezentovanja rezultata mjerenja zagađenja kao i objašnjenja presude Suda Zeničko-dobojskog kantona. (B. D.)

FOTO: Zenicainfo.ba