Počinje nova školska godina i nove reforme u NPIP

FOTO: google.com

Sve je spremno za početak nove školske godine, koja na području Zeničko-dobojskog kantona počinje u četvrtak, 1. septembra. Prema riječima Aide Salkić, direktorice Pedagoškog zavoda ZDK, na području grada Zenice je u školsku 2022./2023. godinu u 18 osnovnih škola u prvi razred upisano 1.075 prvačića, dok je u 11 srednjih škola upisano 1.004 učenika.

Naša sagovornica ističe da se promatrajući period posljednjih pet godina, može konstatovati da se broj prvačića ne smanjuje, te da je u ovome periodu upisano preko 1.000 učenika u prve razrede osnovnih škola. Posmatrani period i za srednje škole je također 1.000 upisanih učenika svake godine.

Nastava će na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku početi istog datuma, s tim što bi prvo polugodište po NPiP na bosanskom i srpskom jeziku trebalo biti okončano 30. decembra, a po NPiP na hrvatskom jeziku 16. decembra, zbog božićnih praznika.

Ono što je novina kada je u pitanju početak ove školske godine je uvođenje nove reforme u nastavnom planu i programu, na kojoj su radili posljednje tri godine u saradnji sa OSCE-om. Riječ je o kurikularnoj reformi kojom će biti olakšan rad i nastavnika i učenika.

“Krećemo u pilotiranje 53 kurikuluma koje smo izradili. Prošle sedmice smo imali edukaciju svih nastavnika koji učestvuju u pilotiranju kurikularne reforme na području ZDK. Riječ je o izmjenjenim planovima i programima koji se odnose na sve osnovne škole i gimnazije. Ove godine ide u pilotiranje prvi i treći razred osnovne i prvi i treći razred gimnazije. Oko 400 nastavnika će učestvovati u primjeni ove reforme”, kazala je Salkić.

Aida Salkić

Novi način rada u školama, prema riječima Salkić, koji se odnose na birane nastavne programe, podsticat će se kreativnost učenika, a nastavnici će imati veće mogućnosti u inoviranju nastave.  (M. H.)