Sječa šume ugrozila izvorište i rezervoar pitke vode u Staroj Nemili

FOTO: Zenicainfo.ba

Sječa šume koju vrši Šumsko-privredno društvo ZDK na lokalitetu Mala Rijeka, ozbiljno prijeti izvorištu i glavnom vodovodu koji pitkom vodom napaja naselje Stara Nemila. Utvrdila je to i nadležna Služba Grada Zenica, izlaskom na teren. Mještani ovoga kraja hitno traže obustavljanje svih radova koji se odnose na sječu na širem području Male Rijeke.

Predsjednik MZ Nemila Alen Kapković ističe da je ključni problem sa kojim se susreću dozvola koju je izdalo nadležno federalno ministarstvo, a koja se odnosi na odlaganje zemljenog materijala sa radilišta JP Autoceste FBiH u vidu deponije na ovome području. Najavljuje proteste mještana ukoliko ne dođe do obustave svih radova.

Imamo prijedlog sporazuma prijateljskog okruženja, gdje smo striktno naveli po uputama nadležne Gradske službe da ta deponija ne bi trebala biti tu. To JP Autoceste znaju i nakon svega toga su počeli radove“, kazao je Kapković.

Alen Kapković

Nadležne gradske službe koje su izašle na teren, prema riječima našeg sagovornika utvrdile su da bi radovi ovakve vrste mogli ostaviti nesagledive posljedice na izvorište i pitku vodu koja napaja naselje Stara Nemila.

A u ŠPD-u ZDK smatraju da su svi zakonski okviri zadovoljeni te da rade po propisu.

Sječa se vrši na osnovu rješenja nadležnog Federalnog ministarstva za potrebe JP Autoceste i izgradnje Koridora Vc. Na osnovu tog Rješenja Šumarija Zenica dužna je ukloniti drvnu masu sa lokaliteta i površine na kojem je planirano odlaganje deponovanog materijala“, kazao je Mirsad Čivić, rukovodilac poslovne jedinice Šumarija Zenica.

Kako kaže Čivić, prema dosadašnjoj praksi, tokom redovne sječe šume, distanca od pitke vode i izvora, od mjesta radova je 150 metara.

Damir Kljun, predsjednik Odbora Stara Nemila, tvrdi da je prilikom sječe oštećena glavna cijev koja dovodi pitku vodu u glavni rezervoar, te da su vodu već poslali na analizu.

Mještani ističu da su do sada imali korektne odnose sa ŠPD ZDK, te da su se poštovale procedure kada su u pitanju vodozaštitne zone, pa se nadaju najboljem ishodu, kada je u pitanju i ovaj problem. (M. H.)