Naknada na sredstva iznad obavezne rezerve smanjuje se sa -0,75% na -0,25%

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve.

Ovom odlukom naknada na sredstva iznad obavezne rezerve smanjuje se sa -0,75% na -0,25%. Takođe, ovom odlukom se sa trenutnih -0,60% na -0,10% smanjuje naknada na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranoj valuti i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom. Na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti, KM, naknada se ne obračunava.

Odluka o smanjenju naknade na sredstva iznad obavezne rezerve koja banke drže na računima kod CBBiH donesena je s ciljem usklađivanja sa referentnom kamatnom stopom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH. CBBiH će nastaviti pratiti i usklađivati politike naknada CBBiH zavisno od kretanja na međunarodnim finansijskim tržištima i njihovog uticaja na finansijski sektor Bosne i Hercegovine.

Primarni cilj odluke o naknadi koju CBBiH naplaćuje na obaveznu rezervu po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti sa valutnom klauzulom jeste promovisanje korištenja izvora finansiranja u domaćoj valuti. Stav CBBiH je nepromijenjen po tom pitanju, a smanjenje naknade koja se naplaćuje odražava usklađivanje politike CBBiH sa politikom ECB-a.

Akta.ba