Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 28.07.2022. godine

Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ o stanju u Gradu Zenici na dan 28.07.2022. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te je imala dvije vatrogasne intervencije:

– Požar suhe trave i niskog rastinja na M17 kod Dolače – intervencija uspješno završena,

– Tehnička intervencija uklanjanje drveća i granja sa kolovoza na Mokušnicama

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica za dan 28.07.2022.(četvrtak), bez električne energije će biti sljedeća područja:

Dana 28.07.2022.(četvrtak):

PJD Zenica

Trafo područje Mala Broda br.303 – izlaz za naselje ispod džamije, od 09:00 do 15:00 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

Planirani radovi J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:

– Sarajevska. Od broja 183 do broja 285, Mišurin Do, cijela ulia, sanaija kara na vodovodnoj liniji, od 08:00 do 14:00 sati.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza: oblačno

Temperatura zraka: 18 oC

Relativna vlažnost: 100 %

Stanični pritisak: 976.0 hPa

Pravac i brzina vjetra:  S, 4  km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: 20 mm

Visina sniježnog pokrivača: – cm

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 77 cm (normalan)

OSTALE INFORMACIJE

Na snazi je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja se odnosi na epidemiološku situaciju izazvanu coronavirusom (COVID 19).

 OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA