Predstavnički dom FBiH usvojio izmjene zakona kojima će biti povećane civilne invalidnine

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je tokom nastavka 35. sjednice usvojio izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Izmjene zakona su prijedlog zastupnika Irfana Čengića i delegata u Domu naroda PS FBiH Jasminka Kapića.

Zakon ove godine nikakve finansijske obaveze ne stvara za Federaciju BiH. Ovaj zakon bi samo natjerao vladu da u narednom budžetu planira sredstva u skladu sa zakonom, a sredstava će biti jer prema Dokumentu okvirnog budžeta jasno je prikazan rast prihoda“, kazao je na sjednici predlagač Irfan Čengić (SDP BiH).

Izmjenom zakona predviđeno je da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 80 posto minimalne plate u FBiH.

Zakon bi na snagu trebao stupiti 1. aprila 2023. godine, a danas je u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojen sa 52 glasa.

Razlog donošenja zakona jeste činjenica da su trenutni iznosi tuđe njege i pomoći, invalidnina i ortopedskih pomagala u istom iznosu od 2009. godine.

Kasnijim izmjenama zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rada i zaštite porodice sa djecom FBiH je umjesto 80 posto od minimalne plate u FBiH upisan tačan nominalni iznos tog procenta od 274 KM.

Ovim zakonom, obrazložili su predlagači, se predviđa da osnovica za izračun bude propisana u procentualnom iznosu, jer na taj način neće biti potrebno mijenjati zakone kako bi invalidnine i druga prava pratili troškove života.

Klix.ba