Godišnja inflacija u FBiH je 16,8 posto, zabilježen rast cijena i u junu

FOTO: Akta.ba

Prema posljednjim podacima Federalne agencije za statistiku godišnja inflacija u ovom entitetu je zaključno sa junom iznosila 16,8 posto.

Riječ je o najvećeg povećanju cijena do sada u odnosu na isti period prošle godine.

Potrošačke cijene u junu 2022. godine, u prosjeku su porasle za 1,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: prijevoz za 5,1 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,9 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,4 posto, restorani i hoteli za 1,7 posto, alkoholna pića i duhan za 1,2 posto, rekreacija i kultura za 0,9 posto, hrana i bezalkoholna pića za 0,4 posto, ostala dobra i usluge za 0,2 posto, zdravstvo i obrazovanje za po 0,1 posto.

U odjeljku Komunikacije, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.

Klix.ba