Potpisan Protokol o saradnji s ciljem uvođenja lokalnog modela integrisanog vođenja slučaja

FOTO: Zenicainfo.ba

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je u ime Grada Zenica Protokol o saradnji s ciljem uvođenja lokalnog modela integrisanog vođenja slučaja sa projektnim partnerima u projektu „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID 19“.

Radi se o projektu koji provodi UNICEF u Bosni i Hercegovini, a finansira USAID.

Projektne aktivnosti obuhvataju tri sektora – obrazovanje, zdravstvo i socijalnu i dječiju zaštitu.

Ovo je samo jedan u nizu projekata u koji je uključen Grad Zenica. Projekat, između ostalog, podrazumijeva i da se pruži prilika djeci koja završavaju svoj boravak u JU „Dom-porodica“ Zenica, kao i drugim ranjivim kategorijama za edukaciju odnosno prekvalifikaciju s ciljem da sebi mogu samostalno obezbijediti egzistenciju i dobiti posao“, rekao je gradonačelnik Kasumović.

Pomoćnica Gradonačelnika za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti i koordinatorica projekta Sumea Mujkanović je navela da je ovo jedan od segmenata koje Grad Zenica provodi u ovom projektu sa UNICEF-om BiH, USAID-om i Savezom socijalnih radnika Federacije BiH.

Nadam se da ćemo i u buduće sarađivati na ovaj način te da ćemo stvoriti i neke druge prilike za neke druge korisnike, a ne samo ranjive kategorije. Želim da na ovaj način ustvari formalizujemo saradnju radi efikasnijeg djelovanja svih nas Centra za socijalni rad, biroa za zapošljavanje, udruženja, poslodavaca“, zaključila je Mujkanović.

Svrha Protokola je da se uspostavi saradnja između lokalnih institucija na području Grada Zenica u oblasti integrisanog vođenja slučaja s ciljem radne aktivacije i integracije na tržište rada definisanih prioritetnih ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite i smanjenja njihove zavisnosti od socijalnih davanja.

Mirnes Telalović se u ime Saveza socijalnih radnika Federacije BiH zahvalio Gradskoj upravi i gradonačelniku Kasumoviću što su prepoznali potrebu da Zenica bude jedan od deset gradova u kojem će se implementirati ovaj projekat, kao i potrebu razvoja modela socijalnog preduzetništva.

Osim socijalnog preduzetništva, važni su i segmenti integrisanog vođenja slučaja te izrada planova djelovanja u vanrednim okolnostima“, naglasio je Telalović.

zenica.ba