Obavijest za javnost: Alternativno rješenje za korisnike rezervisanih parking mjesta u ulici Mejdandžik

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada
Zenica obavještava javnost da su počeli radovi na sanaciji ulice
Mejdandžik.

Obzirom da je zbog izvođenja radova došlo do onemogućavanja parkiranja
duž ulice, Gradska uprava Zenica je s ciljem prevazilaženja ovog
problema iznašla alternativno rješenje koje podrazumijeva da će
parkiranje za korisnike rezervisanih parking mjesta u ulici Mejdandžik
biti dozvoljeno u dvorištu Osnovne škole „Meša Selimović” Zenica.

Gradska uprava Zenica izražava zahvalnost direktoru OŠ „Meša Selimović”
Zenica gospodinu Amiru Zukiću na susretljivosti i saradnji te apeluje na
građane da ne parkiraju vozila duž ulice Mejdandžik, kako bi se potrebni
radovi izvodili neometano i okončali u planiranom roku.