Obavijest o početku rada ambulante porodične medicine Lukovo polje

JU “Dom zdravlja” Zenica obavještava javnost i naše pacijente da sa danom 13.07.2022. godine počinje sa radom ambulanta porodične medicine Lukovo polje. 

Ambulanta porodične medicine Lukovo polje radit će svaki radni dan od 7.00 sati do 15.00 sati.

Naši pacijenti ambulantu porodične medicine Lukovo polje mogu kontaktirati na telefon br. 032/206-625.

U ambulanti porodične medicine Lukovo polje liječit će se 1.706 mještana Lukovog polja.

U mbulanti porodične medicine Lukovo polje radit će spec. dr. Mirsada Muratović, patronažna sestra Fatima Omeragić i medicinska sestra Munevera Skopljak.

dzz.ba