Izvještaj sa 25. sjednice Gradskog vijeća Zenica

Na današnjoj 25. sjednici Gradskog vijeća Zenica usvojen je prijedlog Odluke o subvencioniranju grijanja za socijalno ugrožene kategorije. Oko 520 korisnika alternativnog načina zagrijavanja dobit će subvenciju od 110 KM, dok će za 75 korisnika centralnog grijanja biti subvencionirani računi u iznosu od 100 posto.

Na inicijativu vijećnika Kenana Uzunovića vijećnici su usvojili Uregneciju prema Visokom, sudskom i tužilačkom vijeću kojom se traži informacija o tome dokle se stiglo po Zakljčku vijeća od 4. januara ove godine. Naime, vijeće je tražilo da se ispita zakonitost postupanja Kantonalne tužiteljice prilikom zahtjeva za privođenje gradonačelnika Fuada Kasumovića, zahtjeva za određivanje pritvora, kao i zakonitost postupanja sudije za prethodni postupak koji je odredio jednomjesečni pritvor Kasumoviću. U nastavku sjednice vijećnici su usvojili i nekoliko izvještaja o radu javnih ustanova i preduzeća za prošlu godinu. Iako su iskazali negativno poslovanje u prošloj godini vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Javne ustanove Apoteke “Zdravlje”. Ocjenjeno je da novi menadžment na čelu sa Mirsadom Strika radi dobro posao i izvještaj o radu je usvojen kao podrška u radu ovoj ustanovi.

Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja. Sa suficitom nešto višim od 380.000 maraka rad ove ustanove je ocjenjen kao vrlo dobar, a kako bi unaprijedili rad usvojeno je i nekoliko zaključaka. Prvi se odnosi na to da se u narednih šest mjeseci izradi plan adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata porodičnih ambulanti. Zatim da se u roku mjesec dana napravi plan otklanjanja ahitektonskih barijera za invalidna lica. Vijećnici su usvojili i zaključak o pokretanju krivične prijave protiv odgovornih u Ministarstvu zdravstva zbog toga što kisik nije uvršten na spisak lijekova, te krivična prijava protiv kantonalnog farmaceutskog inspektora zbog nezakonite zabrane upotrebe kisika. Posljednji zaključak po ovoj tački dnevnog reda odnosio se na Uregneciju prema Općinskom sudu da se po hitnom postupku rješava tužba za iseljenje Instituta za zdravlje i sigurnost hrane koji koriste treći, četvrti i dio šestog sprata zgrade Doma zdravlja. Nakon dosta rasprave usvojen je i Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva. (N. Glibo)