Dom zdravlja Zenica: Saopštenje o izgradnji bočne rampe za invalide

Dana 11.07.2022. godine JU „Dom zdravlja“ Zenica će započeti sa izvođenjem radova na izgradnji nove bočne pristupne rampe za invalidna lica, koja se nalazi pored Službe za higijensko epidemiološku djelatnost u glavnoj zgradi JU „Dom zdravlja“ Zenica.

Sa izgradnjom rampe za invalidna lica, omogućit će se invalidnim licima da imaju jednostavniji pristup zdravstvenim službama koje su smještene u glavnoj zgradi JU „Dom zdravlja“ Zenica.

Izgradnja bočne pristupne rampe za invalidna lica trebala bi da se završi u periodu od 40 dana.

Molimo naše pacijente i građane za strpljenje u periodu izvođenja građevinskih radova.

dzz.ba