Seminar za nastavnike matematike i informatike osnovnih i srednjih škola

Udruženje matematičara Zeničko-dobojskog kantona uz podršku Grada Zenica i zeničke razvojne agencije Zeda kroz projekat Agora danas je organizovalo seminar za nastavnike matematike i informatike osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Digitalni alati u nastavi matematike“.

„Danas kao što vidimo tehnologija sve više napreduje tako da svakako treba da iskoristimo informacijsko-komunikacijske tehnologije kao alat za podučavanje u nastavi matematike. Mi danas trebamo digitalno kompetentnog nastavnika i upravo cilj današnjeg seminara jeste kreairati takvog nastavnika“, kaže Naida Bikić, predsjednica Udruženja matematičara ZDK.

Na žalost, Bosna i Hercegovina nije u toj mjeri razvijena zemlja da imamo priliku koristiti sva savremena tehnološka rješenja u nastavi. U našem obrazovonom sistemu još uvijek dominira tabla i kreda.

„Škole nisu osposobljene, nadam se da će se više ulagati u obrazovanje jer je to potrebno. Mi kao udruženje želimo da damo profesionalno usavršavanje nastavnicima matematike i informatike jer mislimo da je to jako važna karika u obrazovnom sistemu, jer ako imamo kvalitetnog nastavnika imat ćemo i dobra postignuća učenika“, kaže Bikić.

U današnje vrijeme svako dijete i prije polaska u školu ima priliku koristiti se modernim tehnologijama. Koliko je potrebno da škole prate ovaj trend pokazala je i pandemija koronavirusa.

„Hvala Bogu to vrijeme je iza nas, ali mi smo prepoznali važnost korištenja digitalnih alata u nastavi matematike i smatramo da je matematika dobro područje u kojem to možemo da iskoristimo i da matematički sadržaj upravo kroz digitalne alate prezentiramo i ono što je jako bitno da damo taj pedagoškim aspket tih digitalnih alata jer standardi postignuća učenika su jako bitni i tu nam digitalni alati mogu mnogo pomoći“, zaključila je naša sagovornica.

Pored predavanja, učesnici seminara imali su priliku i praktično vidjeti na koji način mogu koristiti digitalne alate u nastavi. (N.G.)