Sve više osoba odjavljuje se sa Biroa zbog odlaska u inostranstvo

“U ovoj godini primijetan je trend odlaska sve većeg broja nezaposlenih sa naše evidencije u inostranstvo radi zaposlenja, te je u prvih pet mjeseci ove godine 228 osoba izvršilo odjavu sa evidencije Biroa rada Grada Zenica zbog zaposlenja u inostranstvu”, navodi Saudin Burić, rukovodilac ovog Biroa, pojašnjavajući da se radi samo o osobama, koje su odjavu izvršili dostavljajući Ugovor o radu, te da je taj broj sigurno veći obzirom da ima dosta i onih, koji o svom zaposlenju nisu uopšte obavijestili Biro rada.

“U slučaju da nas ne obavijeste da su pronašli zaposlenje u inostranstvu, usljed njihovog nejavljanja u redovnom terminu i nakon nerealiziovanog telefonskog poziva, brišemo ih sa evidencije nezaposlenih i tada imaju zabranu od 6 mjeseci za ponovno prijavljivanje, a i nakon te prijave neće imati zdravstveno osiguranje”, ističe rukovodilac zeničkog Biroa rada, naglašavajući da oni koji žele ići u inostranstvo radi posla, prije odlaska treba da se posavjetuju sa svojim referentom na Birou o vlastitim pravima i obavezama, potom i dostave Ugovor o radu, kako bi nakon povratka u roku od 30 dana mogli ponovno se prijaviti na zenički Biro rada i ostvarivati dalje svoja prava.

Broj prijavljenih odlazaka nezaposlenih sa zeničkog Biroa rada, a radi zapošljavanja u inostranstvu, ove godine je znatano veći u odnosu na prethodne godine, pogotovu što je tada bila aktuelna i pandemija koronavirusa, kažu u ovom Birou.

“Tako je u ovom periodu lani bilo oko 90 zaposlenja u inostranstvu, zvanično odjavljenih osoba sa zeničkog Biroa”, navodi Burić, napominjući da većina nezaposlenih sa njihove evidencije, nakon odjave, njih 50 posto, posao nalazi u Hrvatskoj, 35 posto u Sloveniji, a ostali u Njemačkoj. (V.J.)