Sindikat metalaca ZDK: Preporuke poslodavcima

Kenan Mujkanović

U Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona provjerili smo da li i koliko se poštuju preporuke koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poslodavcima, da usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine provedu posebne zaštite mjere kako bi spriječili nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Izdata je preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka poslije 16 sati.

Tom preporukom smo prije svega tražili provođenje određenih organizacijskim mjera poput prestanka rada, ukoliko je to moguće za radnike koje rade na otvorenom u periodu između 12 sati i 16 sati kad su temperature najveće, osiguranja dovoljne količine osvježavajućih napitaka da li vode, da li nekih izotoničnih pića koja su prigodna za rehidrataciju, osiguranje odgovarajuće radne opreme, znači ljetnih odjela, pamučnih odjela, prozračnih odjela, obzirom da je i to veoma bitno u uslovima ekstremno visokih temperatura. Također, preporukom smo predložili da se radnicima koji imaju bilo kakvo hronično oboljenje omogući da u ovom periodu koriste prvi ili drugi dio godišnjeg odmora ili plaćeno odsustvo u skladu sa kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu“, istakao je Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

Naš sagovornik ističe da je jako bitno napomenuti da je članom 53. Zakona o zaštiti na radu jasno precizirano da je poslodavac dužan osigurati sigurne i zdrave uslove rada za svakog radnika.

Također, postoji podzakonski akt koji se zove Pravilnik o mjerama zaštite za radne i pomoćne prostorije, u kojem je u članu 91. jasno navedeno da se moraju osigurati povoljni uslovi rada, u smislu temperature i ljeti i zimi u smislu vlažnosti vazduha i cirkulacije zraka. Manje-više većina poslodavaca postupi u najvećoj mjeri, postupi u skladu sa ovim našim preporukama. Naravno, postoje radna mjesta koja su takve prirode da su radnici stalno izloženi visokim temperaturama, tu je već malo teže poduzeti odgovarajuće mjere koje će u potpunosti isključiti taj uticaj visokih temperatura“, dodao je Mujkanović.

Većina poslodavaca u najvećoj mjeri poštuje preporuke, kako sindikata tako i resornog ministarstva koje, iako nisu obavezujuće djeluju snagom svog autoriteta prema poslodavcima, što je i krajnji cilj kako bi se spriječilo nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. (A. S.)