Preporuka: Prekid poslova na otvorenom od 12 do 16 sati

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu (člana 9. stav 5.), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, saopćeno je iz Ministarstva.

Ministarstvo preporučuje poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja
poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.
Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih
neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima s dijagnosticiranim hroničnim
oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili
pravilnikom o radu.

Ministarstvo preporučuje poslodavcima da izvrše organizaciju radnog vremena, te
utvrde raspored na način da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim
prilikama. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u
ustanovama, preduzećima i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno
odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.