Perspektive pristupa Jednog zdravlja u regiji Zapadnog Balkana

Prva regionalna konferencija o jednom zdravlju u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Balkan one health network okupila je danas u Zenici kako stručnjake iz naše, tako i iz zemalja regiona.

Tema prve konferencije je „Perspektive pristupa Jednog zdravlja u regiji Zapadnog Balkana“. Riječ je o konceptu koji ima multidisciplinaran pristup i koji podrazumijeva saradnju eksperata iz različitih sektora a sa ciljem postizanja optimalnog zdravlja i dobrobiti svih ljudi, životinja i okoliša. “Iako postoji već dugo, na prostoru Jugoistočne Evrope ovakav koncept jedino provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane a današnjim protokolarnim potpisivanjem sporazuma o osnivanju Balkanske mreže jednog zdravlja, čiji smo i inicijatori,  želimo koncept proširiti i na ostale zemlje regiona”, kazao je doktor Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Koncept „Jednog zdravlja“ postoji već nekoliko godina a u našem regionu postao je popularan tek prije nekoliko godina i zbog toga su se mnogi istraživači pa i ljudi koji se bave klinikom i praksom odlučili da primjenjuju ovaj koncept. “Neke države imaju vrhovna tijela za saradnju, a upravo je ova naša Mreža jedan od načina da pokušamo u našem regionu uspostaviti saradnju sa višim nivoom te unaprijediti zdravlje građana”, kazala je jedna od učesnika konferencije Sara Savić, iz Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada.

Protokol su danas osim našeg Instituta potpisali i stručnjaci iz Vojvodine, Novog Sada, Sjeverne Makedonije, Skoplja i Crne Gore.  Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz regiona, Evrope i svijeta, a bili su prisutni i predstavnici svih institucija i organizacija u procesu „Jednog zdravlja“, kao što su institucije različitih  nivoa države i drugih stručnih ustanova iz BiH i regiona. (B.D.)