Završni radovi na izgradnji dijela kanalizacije u MZ Putovići

U Mjesnoj zajednici Putovići u toku su završni radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije.

Radi se o projektu čijom se realizacijom nastojalo doprinijeti izgradnji primarnih i sekundarnih trasa fekalne kanalizacije te u konačnici sa kompletnog područja naselja Putovići prikupiti otpadne fekalne vode i kao takve priključiti u postojeći sistem prečišćavanja.

Radovi su vrijedni 305.446,13 KM sa PDV-om, a izvođač je firma „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

U sklopu ove faze izgrađeno je ukupno 1665 metara trase, nakon čega se pristupilo saniranju asfaltnih i betonskih površina koje su oštećene prilikom izvođenja radova.