U BiH minimalne zatvorske kazne za korupciju, većina optuženih uslovno kažnjeno

Tokom 2021. godine u BiH je doneseno 147 pravosnažnih presuda za krivična djela korupcije, od čega se svega četiri odnose na visoku korupciju, podaci su izvještaja Transparency Internationala u BiH.

Uprkos tome što je BiH jedna od zemalja sa najvišim stopama korupcije u Evropi, pravosuđe se uglavnom bavilo procesuiranjem sitnih slučajeva i nižerangiranim službenicima, dok su brojne velike afere i dalje ostale bez epiloga, pokazuju podaci Monitoringa procesuiranja korupcije koji je predstavio Transparency International u BiH (TI BiH).

“Sva tužilaštva u BIH podigla su ukupno 235 optužnica, od čega se samo 6 ili 2,5 posto odnose na visoku korupciju. Jedna od njih se odnosi na bivšeg ministra odbrane BiH Selme Cikotića koji optužen za krivično djelo počinjeno prije više od 10 godina, što dodatno ukazuje na nepravovremeno i neefikasno procesuiranje korupcije u BiH”, podaci su TI BiH.

U BiH došlo je do povećanja broja podignutih optužnica za korupciju u odnosu na 2020. godinu. Najveći doprinos tome dao je tužilački sistem FBiH, gdje je broj optužnica sa 75 tokom 2020. godine povećan na 185 u prošloj godini. S druge strane, TI BiH ističe da je broj optužnica u tužilačkom sistemu RS tek neznatno povećan, ali i dalje je daleko manji nego u petogodišnjem periodu prije pandemije, dok je Tužilaštvo Brčko Distrikta smanjilo broj podignutih optužnica za korupciju.

Ističu kako porazne rezultate već godinama ima Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje je posljednju optužnicu za korupciju podiglo 2018. godine, a sudovi su u zadnjih sedam godina donijeli samo dvije osuđujuće presude za korupciju po predmetima ovog tužilaštva.

Najveći broj pravosnažnih presuda za korupciju, njih čak 68 posto završilo je uslovnom kaznom, dok se samo 27, 8 posto presuda odnosi na zakonske kazne. Prosječna kazna zatvora za korupciju u BiH manja je od dvije godine iako je zakonom zaprijećena kazna za krivična djela korupcije kaznom do 10 godina zatvora.

Izvor: klix.ba