SUABNOR ZDK-a održao redovnu godišnju Skupštinu

U Zenici je održana redovna godišnja Skupština SUABNOR ZDK-a.

Prisustvovala su 22 delegata od ukupno 26. Na sjednici su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu za prethodni jednogodišnji period i Program rada za naredni jednogodišnji period kao Izvještaj Nadzornog odbora i Komisije za popis. Također je donesena odluka da se prihvate izmjene i dopune Statuta SUABNOR ZDK-a. U suštini poruka je da Udruženja antifašističkog karaktera moraju svojim aktivnostima podstaknuti antifašističke procese ukoliko se želimo suprotstaviti sve očitijem naletu fašizma. Smatra se da podrška Udruženjima na lokalnom nivou mora biti veća od strane lokalnih vlasti. Također uticaj na mlade i uzrast njihove antifašističke svijesti je nešto čemu se neminovno mora posvetiti više pažnje u narednom periodu.